Brede school

Onze school is een brede school. Dit betekent dat alle onderdelen – kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en basisschool – de naam Avonturijn in zich dragen en met elkaar een brede school vormen. In ons gebouw is van 7.30 tot 18.30 uur opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

Als brede school willen we graag zo veel mogelijk samenwerken en de kinderen met elkaar laten leren en laten spelen. Hiervoor werken de diverse teams nauw samen.

 

En zo begint onze brede school steeds meer vorm te krijgen. We werken samen aan een groot project, we hebben een gezamenlijke folder en een website vanwaaruit de verschillende sites van de onderdelen binnen Avonturijn te bereiken zijn. Hieronder treft u de links aan de ‘medebewoners’ van onze brede school.

 

  • Kinderdagverblijf:

https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/kdv-avonturijn/

  • Peuterspeelzaal:

https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/psz-avonturijn/

  • Buitenschoolse opvang:

https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/bso-avonturijn/