Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

Ontwerp zonder titel 111841746244

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) is verantwoordelijk voor verschillende activiteiten op Avonturijn. De AC bestaat uit een groep enthousiaste ouders en namens het team is Tilly Skowronski betrokken.


Lees meer
image 111841746691

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten een aantal gekozen ouders en personeelsleden. Op Avonturijn bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden.


Lees meer
image 111841746669

Vakanties, studiedag en schooltijden

Hieronder vindt u het vakantierooster 2023-2024. Ook zijn er gedurende het schooljaar studiedagen voor het team. 


Klik hier
image 111841746164

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. 


Klachtenregeling