Belangrijke informatie

Wij willen u, als ouder, graag zoveel mogelijk relevante informatie geven.

U vindt hier handige downloads, het vakantierooster, informatie over onze organisatie en de protocollen op onze school.

20231214 124658620 iOS 111825750380

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) is verantwoordelijk voor verschillende activiteiten op Avonturijn. De AC bestaat uit een groep enthousiaste ouders en namens het team is Tilly Skowronski betrokken.


Lees meer
20231214 085122000 iOS 111825750343

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten een aantal gekozen ouders en personeelsleden. Op Avonturijn bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden.


Lees meer
image 111823677953

Vakanties, studiedag en schooltijden

Hieronder vindt u het vakantierooster 2023-2024. Ook zijn er gedurende het schooljaar studiedagen voor het team. 


Klik hier
20231214 090256180 iOS 111825750271

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. 


Klachtenregeling