Positive Behavior Support (PBS)

Avonturijn is een PBS school, daar zijn we trots op want we zijn de enige PBS basisschool in Hilversum!

PBS staat voor Positive Behavior Support.

Vanuit onze kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid leren we de kinderen goed gedrag aan door middel van gedragslessen. Alle afspraken die we daarbij maken zijn ook zichtbaar in de school.

Zo werken we ook met de pestpreventie van PBS. Zo leren we de kinderen bijvoorbeeld de Stop- Loop- Praat- regel.

We stellen gedurende het schooljaar een aantal ruimten en gedragslessen centraal. Bijvoorbeeld de gang, we geven een gedragsles en vervolgens belonen we op goed gedrag.

Positief bekrachtigen en aanspreken maakt dat we een fijn en positief klimaat hebben in de school.

Ongewenst gedrag zien we daardoor nauwelijks. Maar voor het geval zich dit toch voordoet handelen we volgens een consequentie plan, vaak is de eerste vraag “Wat is de afspraak?” al voldoende.