Gebouw en faciliteiten

Avonturijn bevindt zich in een uniek schoolgebouw, de oude melkfabriek! Hierdoor hebben we een karakteristiek schoolgebouw met o.a. een glijbaan in de school!

Historie

Onze historie gaat teug tot 1930. Toen werd de Johannes Calvijnschool opgericht aan de Eemnesserweg 107 in Hilversum. Een prachtig schoolgebouw, ontworpen door de bekende Nederlandse architect Willem Marinus Dudok. Door de wet op het primair onderwijs in 1985 veranderde er veel binnen het onderwijs. Zo kwam het dat de Johannes Calvijnschool samenging met kleuterschool De Rozenknop, onder de naam Het Kruispunt.

 

Huidige gebouw

Sinds 2012 zijn we gevestigd in de Oude Melkfabriek aan de Larenseweg. Met deze verhuizing veranderden we de naam in Christelijke Basisschool Avonturijn en werden we een zogeheten brede school, waarbij een geweldige samenwerking met Bink Kinderopvang zijn aangegeaan. Met elkaar zorgen de pedagogisch medewerkers voor onze kinderen van de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Als brede school willen we graag zo veel mogelijk samenwerken en de kinderen met elkaar laten leren en laten spelen. Hiervoor werken de diverse teams nauw samen.

 

En zo begint onze brede school steeds meer vorm te krijgen. We werken samen aan een groot project, we hebben een gezamenlijke folder en een website vanwaaruit de verschillende sites van de onderdelen binnen Avonturijn te bereiken zijn.

Hieronder treft u de links aan de ‘medebewoners’ van onze brede school.

  • Kinderdagverblijf:

https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/kdv-avonturijn/

  • Peuterspeelzaal:

https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/psz-avonturijn/

  • Buitenschoolse opvang: